Navigácia

Fotogaléria

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Štvrtok 26. 5. 2022

Mapa

Počet návštev: 1545377

Partneri

Odborný pracovný portál fullindustry.com pôsobí na trhu so špecializovanými pracovnými pozíciami v priemysle a stavebníctve.
Profesionálom poskytujeme detailný informačný servis v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií.
Chceš získať zaujímavú pracovnú ponuku na Slovensku alebo v zahraničí?
Pracuješ ako zvárač, zámočník, potrubár, CNC frézovač alebo operátor výroby? Neváhaj a registruj sa na www.fullindustry.com

                 

Kritériá prijatia

 

Kritéria prijatia na štúdium v SOŠT Hlohovec

 VIAC >>

Vitajte na našej školskej stránke

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Planetárium Hlohovec

   Dňa 19. 5 žiaci našej školy navštívili planetárium v Hlohovci, kde mali možnosť pomocou dataprojekcie nahliadnuť do tajomstva vesmíru. Pomocou odborných filmov sa oboznámili sa so súhvezdiami letnej oblohy, sledovali planéty a zákonitosti vo vesmíre. Žiaci nielen pozorne sledovali erudovaný lektorský výklad, ale prekvapili aj aktívnym postojom. Zaujímali sa o problematiku fyzikálnych zákonitosti, ktoré platia na planéte Zem a aj vo Vesmíre ako napríklad gravitácia, tvar zeme a rôzne iné zaujímavosti. Mali možnosť overiť si vedomosti, ktoré získali v niektorých odborných predmetoch. Úplnou kuriozitou bola príležitosť pozorovanie slnka ďalekohľadom.

Návšteva knižnice

   17. mája žiaci II. ETSZ navštívili mestskú knižnicu v Hlohovci, kde aplikovali svoje poznatky z učív termíny z oblasti knihovníctva, rozdelenie literatúry, knižničný fond a práca s textom.

 

Beseda so spisovateľkou

    Dňa 17. mája 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou, autorkou knihy Mengeleho dievča. Akcia pomohla žiakom pochopiť, že aj spisovateľ je len človek, ktorý si za svoju životnú misiu vybral "slovo" a chce tu niečo zanechať pre ďalšie generácie. Prednáška a následná diskusia boli veľmi emotívne, prítomní mali možnosť intenzívnejšie precítiť zverstvá holokaustu.  

 

Pravda o drogách

   Dňa 3. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška Pravda o drogách pod vedením Ivety Briestenskej koordinátorky prednášok Slovensko bez drog, oz.  Počas prednášky odzneli zaujímavé diskusie prečo ľudia užívajú drogy, ako účinkujú drogy, drogy ovplyvňujú myseľ, rozdelenie drog a ich účinky.
Dôležitosť tejto témy je veľmi veľká v súčasnej dobe a preto sme využili túto možnosť zorganizovať prednášku so skúseným lektorom. Žiaci veľmi ocenili prednášku a po prednáške kládli otázky, ktoré ich  s danou témou zaujímajú.

Pamiatky mesta

  21. apríla 2022 sme pokračovali v tradícii poznávania histórie nášho mesta so žiakmi druhého a tretieho ročníka. Profesionálny a pútavý výklad PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD. chlapcov zaujal natoľko, že sa pustili do vášnivej diskusie. Počasie nám bolo opäť priaznivo naklonené.

Ekotopfilm

Naši žiaci sa 12. apríla zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm. Pevne veríme, že projekcia u nich prehĺbila ekologické cítenie a úctu k životnému prostrediu.

Mediálna gramotnosť - hoaxy, dezinformácie ...

   Internetová komunikácia je fenomén , bez ktorého si v súčasnosti mnoho ľudí, najmä mladých, nevie predstaviť svoju reálnu existenciu. Je to problém, ktorý sa dotýka aj našich študentov. Preto sme pripravili webinár cielený na mediálnu gramotnosť. Internet je dobrý pomocník, keď nám sprostredkuje potrebné informácie rozširujúce náš spoločenský i odborný rozhľad. Zároveň zlý pán, keď nám podsúva hoaxy, správy, ktoré sú nezmyselné a zavádzajúce. Je preto na mieste selekcia internetových správ, textových, grafických, zvukových alebo videá.  Nie všetko, čo nám ponúka internet je pravdivé. Používať internet bezpečne predpokladá kultúrnu, intelektuálnu a morálnu zrelosť. Cieľom uvedenej akcie bolo poukázať na uvedené skutočnosti.

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     Dňa 5. 11. 2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
Súčasný pracovný trh vyžaduje od zamestnancov v rôznych pracovných profesiách aj jazykové zručnosti. Na túto realitu upozorňujeme aj našich študentov. Možno práve  preto bol záujem študentov o o olympiádu z anglického jazyka veľmi značný. A možno potvrdiť, že ich jazykové zručnosti boli na dobrej úrovni. Tento trend je pre vyučujúceho nielen potešujúci, ale zároveň motivuje, aby škola vychovala nielen dobrých odborníkov, ale aby rástla aj ich jazyková pripravenosť. Len takto pripravení študenti sa presadia nielen v domácom regióne , ale rovnako aj v zahraničí.

Beseda - Obchodovanie s ľuďmi

    Dňa 15. 10. 2021 sa na Strednej odbornej škole uskutočnila prednáška s PhDr. Róbertom Frimmelom na tému - Prevencia obchodovania s ľuďmi. Na prednáške sa zúčastnili triedy III. MSZ, II.ETSZ, II.AOI.AO.
Pod termínom obchodovanie s ľuďmi možno zahrnúť akúkoľvek protiprávnu manipuláciu s právami človeka či už v rámci krajiny, v ktorej žijeme alebo i pri vycestovaní do zahraničia, a to najčastejšie za prácou. V reálnom živote možno hovoriť o násilnom odobratí cestovných pasov, občianskych preukazov a iných foriem , ktoré nám v prednáške ilustroval PhDr. Róbertom Frimmel.
Prednášku naši študenti sledovali so záujmom.
Určite mnohí vycestujú za prácou i do zahraničia, a preto je potrebné, aby poznali svoje práva a povinnosti.

Pamiatky Hlohovca

    14. októbra 2021 sa naši žiaci „presunuli v čase“. Vďaka výkladu PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD. lepšie precítili nádych histórie nášho mesta, čo pomohlo zvýšiť ich záujem o lokálne dejiny a históriu samotnú. Žiaci sa navyše nezdráhali klásť otázky, čím rozvíjali svoje komunikačné schopnosti. Bonusom akcie bolo príjemné jesenné slnečné počasie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria