Navigácia

 • Odbory v školskom roku 2018/2019

  Študijné odbory (4-ročné)

  1., 2., 3. a 4.ročník

  2413     K mechanik strojov a zariadení (MSZ)

  2697     K mechanik elektrotechnik (ET)

   

  Učebné odbory (3-ročné)

  1., 2. a 3. ročník

  2466 H     mechanik opravár 02 stroje a zariadenia (MO)

  2487 H     autoopravár 01 mechanik (AO)

  2683 H     elektromechanik 15 úžitková technika (EN)

  2683 H     elektromechanik 11 silnoprúdová technika (EM)

   

   

  Nadstavbové štúdium

  denné 2-ročné

  1. a 2. ročník

  2414 L     strojárstvo 04 podnikanie a služby (NŠS)

  2675 L     elektrotechnika 02 výroba a prevádzka strojov a zariadení (NŠE)

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria