Navigácia

Fotogaléria

Streda 17. 7. 2024

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201
  sosthc@zupa-tt.sk

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Školská jedáleň:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Mapa

Počet návštev: 1891163

Partneri

Odborný pracovný portál fullindustry.com pôsobí na trhu so špecializovanými pracovnými pozíciami v priemysle a stavebníctve.
Profesionálom poskytujeme detailný informačný servis v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií.
Chceš získať zaujímavú pracovnú ponuku na Slovensku alebo v zahraničí?
Pracuješ ako zvárač, zámočník, potrubár, CNC frézovač alebo operátor výroby? Neváhaj a registruj sa na www.fullindustry.com

                 

Vitajte na našej školskej stránke

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Výsledky prijímacích skúšok 18.6.2024

DOD Trnavskej župy

Odbor školstva Úradu TTSK si Vás týmto dovoľuje informovať o „DOD Trnavskej župy“

Posielame odkaz na post FB: 

https://www.facebook.com/share/YtyDCyerasLY7Yrd/?mibextid=WC7FNe

Odkaz na tlačovú správu: 

https://trnava-vuc.sk/den-otvorenych-dveri-na-trnavskej-zupe-bude-tento-rok-o-tradiciach-a-kulture-v-kraji/

 

Voľné miesta

Riaditeľka SOŠT Hlohovec oznamuje žiakom 9. ročníka ZŠ, že do 1. ročníka školského roka 2024/2025 sú ešte voľné miesta, termín prijímacej skúšky bude 18. 6. 2024:

4-ročné študijné odbory:
-    2413 K mechanik strojov a zariadení    
-    2697 K mechanik elektrotechnik        

3-ročné učebné odbory:
-    2487 H 01 autoopravár mechanik        
-    2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

Všetky odbory je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.


Bližšie informácie na: 
-    sosthc@zupa-tt.sk
-    033/7320620
-    0911/702358

Výsledky prijímacieho konania

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Vysledky_prijimacich_pohovorov_(1).pdf

Návšteva župana TTSK

    Dňa 9. februára 2024 SOŠ technická v Hlohovci privítala delegáciu z Trnavského samosprávneho kraja, ktorú viedol predseda TTSK Jozef Viskupič, pri príležitosti ukončenia projektu IROP – Modernizácia a rozšírenie praktického vzdelávania v študijných a učebných odboroch v SOŠT HC.        V rámci projektu škola získala technologické zariadenia zváračských, strojárskych a elektrotechnických dielní. Zároveň boli vykonané stavebné úpravy – liate podlahy, bezbariérový vstup a toalety, rozšírenie zabezpečovacieho systému.  
Škola týmto získala lepšie podmienky pre praktické vzdelávanie s cieľom výchovy svojich absolventov pre trh práce.

Link: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=hlohovecka%20televizia

 

Deň otvorených dverí v SOŠT

    Dňa 4. decembra 2023 sme privítali v priestoroch našej školy žiakov 9. ročníkov, budúcich stredoškolákov, ktorí počas DOD mali možnosť získať podrobné informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2024/2025. Potešilo nás, že pozvanie k nám prijali žiaci a ich rodičia zo základných škôl zo širokého okolia. Naši chlapci deviatakov previedli priestormi našej školy, pochválili sa vynovenými dielňami, výrobkami vyrobenými v týchto dielňach a nadobudnutými zručnosťami. Žiakom a ich rodičom boli poskytnuté aj informácie o duálnom vzdelávaní a o firmách, ktoré našich žiakov zamestnávajú.

Pamiatky mesta Hlohovec

„Živí sa z histórie poučiť nechcú, mŕtvi nemôžu.“    

(Anita Tešovičová)

Štúdium histórie zlepšuje naše rozhodovanie a úsudok. História nám ukazuje modely dobrého a zodpovedného občianstva a učí nás, ako sa poučiť z chýb druhých. Pomáha nám porozumieť rôznym zmenám a spoločenskému vývoju. História nám poskytuje kontext, z ktorého dokážeme porozumieť sebe i ostatným.
Porovnaním sa s osudmi iných postáv si tiež môžeme uvedomiť, o koľko jednoduchší život máme a cítiť sa tak istejšie. Učenie sa o ľuďoch z iných krajín alebo z iných prostredí môže pomôcť každému pochopiť, že ľudia sa od seba líšia podľa toho, v akej kultúre vyrastajú. 
24. novembra sme preto s našimi žiakmi v rámci pravidelnej akcie s názvom Pamiatky mesta Hlohovec navštívili židovský cintorín a kalváriu. Úlohou akcie bolo vysvetliť, že treba tolerovať každú jednu kultúru na svete. Docielime tým, že z našej mládeže vyrastú súcitné, spoločensky uvedomelé a tolerantné bytosti.


 

Tvorba programov pre 3D tlačiareň

     Dňa 15.11.2023 žiaci IV.MSZ navštívili Centrum excelentnosti na MTF STU v Trnave, kde sa zúčastnili školenia ohľadom programov a zefektívnenia práce na 3D tlačiarni. Týmto ďakujeme Ing. Ivan Buranskému, PhD, Patrikovi Dobrovszkému a kolegovi za ochotu a odborné informácie. Veríme v ďalšiu spoluprácu. 

Návykové látky

  Dňa 13.11. 2023 sa priestoroch Strednej odbornej škole technickej uskutočnila prednáška na tému  Fajčenie a alkohol s lektorkou Andreou Šimorovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Lektorka v prvej časti prednášky upozornila žiakov na negatívne následky fajčenia a používanie žuvacieho tabaku, čo vedie k rozožieraniu ústnej dutiny. V druhej časti prednášky lektorka žiakov informovala o vplyve alkoholu na naše zdravie. Prednáška bola obohatená prezentáciou a príkladmi z reálneho života.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 3.11. 2023 sa konalo v priestoroch SOŠT školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnili žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov mechanik elektrotechnik a mechanik strojov a zariadení. Žiaci pracovali na písomnej časti anglickej olympiády, ktorá obsahovala čítanie s porozumením, gramatickú časť a počúvanie s porozumením. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, kde žiaci si žiaci zahrali roleplay so skúšajúcim a riešili rôzne komunikačné situácie. Žiaci sa veľmi snažili, ale do okresného kola postúpil len žiak, ktorý dosiahol najväčší počet bodov z písomnej aj ústnej časti.
Cieľom anglickej olympiády bolo motivovať žiakov k učeniu anglického jazyka, prepájať teoretické vedomosti s praktickou časťou ústnej časti anglickej olympiády.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201
  sosthc@zupa-tt.sk

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Školská jedáleň:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria