Navigácia

Fotogaléria

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Nedeľa 24. 10. 2021

Mapa

Počet návštev: 1464299

Partneri

Odborný pracovný portál fullindustry.com pôsobí na trhu so špecializovanými pracovnými pozíciami v priemysle a stavebníctve.
Profesionálom poskytujeme detailný informačný servis v oblasti pracovných projektov a voľných odborných pracovných pozícií.
Chceš získať zaujímavú pracovnú ponuku na Slovensku alebo v zahraničí?
Pracuješ ako zvárač, zámočník, potrubár, CNC frézovač alebo operátor výroby? Neváhaj a registruj sa na www.fullindustry.com

                 

Kritériá prijatia

 

Kritéria prijatia na štúdium v SOŠT Hlohovec

 VIAC >>

Vitajte na našej školskej stránke

Beseda - Obchodovanie s ľuďmi

    Dňa 15. 10. 2021 sa na Strednej odbornej škole uskutočnila prednáška s PhDr. Róbertom Frimmelom na tému - Prevencia obchodovania s ľuďmi. Na prednáške sa zúčastnili triedy III. MSZ, II.ETSZ, II.AOI.AO.
Pod termínom obchodovanie s ľuďmi možno zahrnúť akúkoľvek protiprávnu manipuláciu s právami človeka či už v rámci krajiny, v ktorej žijeme alebo i pri vycestovaní do zahraničia, a to najčastejšie za prácou. V reálnom živote možno hovoriť o násilnom odobratí cestovných pasov, občianskych preukazov a iných foriem , ktoré nám v prednáške ilustroval PhDr. Róbertom Frimmel.
Prednášku naši študenti sledovali so záujmom.
Určite mnohí vycestujú za prácou i do zahraničia, a preto je potrebné, aby poznali svoje práva a povinnosti.

Pamiatky Hlohovca

    14. októbra 2021 sa naši žiaci „presunuli v čase“. Vďaka výkladu PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD. lepšie precítili nádych histórie nášho mesta, čo pomohlo zvýšiť ich záujem o lokálne dejiny a históriu samotnú. Žiaci sa navyše nezdráhali klásť otázky, čím rozvíjali svoje komunikačné schopnosti. Bonusom akcie bolo príjemné jesenné slnečné počasie.

Kyberšikana

     13. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Šikana a kyberšikana pod vedením psychologičky z CPPP centra v Hlohovci.
Veľmi vážnym problémom v školskej praxi je šikanovanie. Je to negatívny patologický jav, a preto mu v našom výchovnom procese venujeme sústavnú pozornosť. Okrem monitorovania a riešenia akéhokoľvek fyzického a psychického týrania druhých realizujeme prevenciu v súvislosti s týmto problémom. Za týmto účelom bola zrealizovaná spomínaná prednáška.

Zámok v Hlohovci - nádych histórie

     Dôležitou súčasťou edukačného procesu našich študentov je i sprostredkovanie informácii ktoré sa dotýkajú regionálnej histórie. Práve túto skutočnosť  nám umožnila návšteva Hlohovského zámku. Interiér zámku, rôzne historické artefakty, zaujímavý výklad boli nielen obrazom o histórii zámku, ale súčasne i prezentácia stredovekej  histórie Hlohovca. Táto forma zoznámenia sa s časťou histórie Hlohovca sa našim študentom veľmi páčila.

 

Oznam pre deviatakov

V školskom roku 2021/2022 SOŠT Hlohovec otvára nasledovné študijné a učebné odbory (bližšie informácie o odboroch nájdete v časti odbory): 

Informacie_o_studiu.pdf

Tablo našich maturantov víťazné

Aj napriek nepriaznivej situácií v dôsledku epidémie COVID-19 a dlhšej školskej absencie, vytvorili stredoškoláci svoje rozlúčkové tablá. Odborná porota tak mohla opäť vyberať tie najkrajšie.

Tablá boli umiestené v rôznych prevádzkach v meste, kde pútali pozornosť okoloidúcich svojou originalitou.  Hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov mestského úradu a Základnej umeleckej školy rozhodla, že prvé miesto patrí Strednej odbornej škole technickej a študentom z triedy IV. ETSZ. Tí kreatívne premenili posuvné meradlo na tablo. 

Blahoželáme!!!

 

Oznam pre všetkých žiakov SOŠT Hlohovec

Riaditeľka SOŠT Hlohovec oznamuje, že nástup žiakov do školy je v pondelok 29. 6. 2020 o 8,00 hod.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe: Oznam_pre_ziakov.pdf

2. kolo prijímacích skúšok

Zoznam neklasifikovaných predmetov

Zoznam neklasifikovaných predmetov pre druhý polrok šk.roka 2019/2020 (viď. príloha):

oznam_4.docx

Oznam riaditeľa SOŠT

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu realizácie opatrení proti šíreniu koronavírusu riaditeľka SOŠT Hlohovec oznamuje, že od 30. 3. 2020 až do odvolania bude prerušený výchovno-vzdelávací proces.

Prihlášky na prijímacie konanie žiakov budú zasielané do 15.05. 2020. 

Prihlášky na nadstavbové štúdium:   

   prihlaska_na_nadstavbove_studium.doc

Žiadam o sledovanie www stránky školy  www.sosthc.edupage.org

Telefónny kontakt:    0903/763 632

Workshop - Participatívny rozpočet

Dňa 7.2.2020 sa zástupcovia rôznych stredných škôl z Piešťan, Hlohovca a okolia, stretli na prvom workshope ohľadne Participatívneho rozpočtu na stredných školách. Zástupcovia ŽŠR Andrej Holan (I.ETSZ) a Ján Zeman (II.AO) spolu s koordinátorkou projektu Ing.Demešovou získali informácie o tomto projekte, do ktorého sa zapojila i naša Stredná odborná škola technická v Hlohovci.  Krátka prezentácia oboznámila žiakov o výhodách i postupe celého projektu, ktorého cieľom je finančne pomôcť stredným školám  na zlepšenie klímy a výučby na škole. Žiaci a koordinátori sa počas workshopu zapojili do projektu i fiktívne pomocou hry, kde mali možnosť si vyskúšať ako bude prebiehať následná reálna tvorba projektov a celkový postup parti rozpočtu. 
Po workshope v rámci školy a schválení projektov, ktoré je možné realizovať na našej škole, sa žiaci budú aktívne zapájať do výberu jednotlivých projektov, a na konci kampane prebehne hlasovanie o najlepší projekt.  Dňa 4.5.2020 budú vyhlásené výsledky a následne sa 1000,-eur získaných od TTSK rozdelí medzi výherné projekty. Ich realizácia bude prebiehať počas mesiacov máj a jún 2020.

Olympiáda v anglickom jazyku

 

Adventná Viedeň

   Dňa 5.12.2019 žiaci 4.ročníka navštívili predvianočnú Viedeň. Viedeň, hlavné mesto Rakúska, sa nachádza len asi 2-3 hodiny od nášho mesta. Predstavuje tak príležitosť užiť si celý deň v tomto čarokrásnom meste.
   Tento výlet sme začali prestávkou v OC HUMA a potom sme sa presunuli do centra Viedne, kde sme absolvovali prehliadku s výkladom, od Námestia Márie Terézie cez Hofburg- cisársky palác, k Dómu sv. Štefana / Stephansdom/ a pokračovali sme prechádzkou rozprávkovo vyzdobeným centrom Viedne. Čaro adventu sme si vychutnali pri potulkách po Kärtnerstrasse  a nákupnom bulváre Mariahilferstrasse. Taktiež sme sa nechali zlákať vôňou vianočného punču na početných adventných trhoch v jednotlivých častiach Viedne, pričom sme neobišli ani vianočné atrakcie najväčšieho trhu pred Radnicou.
   Deň sme ukončili okružnou jazdou po večernej Viedni. Domov sme sa vracali síce premrznutí, ale príjemne unavení s peknými zážitkami.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Deň otvorených dverí v SOŠT

   Ako každý rok, tak aj tento školský rok, sme 4.decembra otvorili brány našej školy pre širokú verejnosť, ale hlavne pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi i učiteľmi rozhodujú o svojej budúcnosti. S týmto rozhodnutím je spojený aj správny výber školy. Preto nás potešilo, že pozvanie k nám, prijali žiaci a pedagógovia zo všetkých ZŠ v Hlohovci, a taktiež, že nás navštívili aj žiaci z okolitých obcí.
  Naši chlapci ich previedli po priestoroch našej školy, ukázali im vynovené dielne odborného výcviku ale aj zrekonštruovanú telocvičňu. Budúcim stredoškolákom sme predstavili naše študijné a učebné odbory prostredníctvom prezentácií našich žiakov. Mohli si prezrieť i výstavu výrobkov zhotovených v našich dielňach. Žiaci a ich rodičia mali možnosť porozprávať sa i so zamestnávateľmi, s ktorými spolupracujeme, a ktorí našich absolventov po získaní výučného listu a maturitného vysvedčenia zamestnajú.
    Všetkým srdečne ďakujeme za ich účasť !  

Technická olympiáda

   Dňa 28.11.2019  SOŠT v spolupráci s Centrom voľného času DÚHA v Hlohovci, zorganizovala už 10. ročník  okresného kola technickej olympiády žiakov základných škôl. Prihlásení žiaci zo 6 základných škôl súťažili v dvoch kategóriách. V A kategórii 14 žiakov 8. a 9. ročníkov  a v B kategórii 6 žiakov 6. a 7. ročníkov . Svoje schopnosti a zručnosti si preverilo celkovo 20 žiakov. Odborná komisia podľa vopred určených kritérií, okrem teoretických vedomostí vyhodnotila aj praktickú časť, a to zhotovené výrobky -  Škatuľky určené na odkladanie drobných predmetov a podložky pod kuchynský riad. Členovia komisie pri určovaní víťazov nemali ľahkú úlohu, keďže súťažiaci boli veľmi šikovní a ukázali sa ako zruční majstri. Víťazom držíme palce, aby boli rovnako úspešní aj v ďalších postupových kolách.

Máme víťaza !

   Zenit je súťaž „ Zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatíva, tvorivosť “ zameraná na programovanie, elektroniku, a strojárstvo, ktorá je určená pre žiakov SŠ a jej cieľom je vyhľadávanie talentovaných žiakov.
Dňa 27.11.2019 sa náš žiak Tomáš Kašák zúčastnil tejto postupovej súťaže v SOŠT v Galante a obsadil v silnej konkurencii 1.miesto a postúpil do celoslovenského kola. Už samotná účasť na celoslovenskom finále prináša žiakom obrovskú výhodu. Tí, ktorí sa prebojujú medzi elitu, nemusia absolvovať praktickú časť maturitnej skúšky, ale iba obhajobu súťažnej práce. Veľkou motiváciou pre zúčastnených súťažiacich je aj dobré uplatnenie na trhu práce u nás na Slovensku či v zahraničí. Treba zdôrazniť, že firmy pôsobiace v oblasti strojárstva, úspešných súťažiacich,, lovia“ už počas jednotlivých súťaží.

Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom naši žiaci šíria pozitívnu reklamu nielen našej škole, ale i nášmu mestu.

 

Zenit_2019-2020.pdf

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť

   Dňa 21.11.2019 sa študenti  IV. ETSZ, II.NŠS a III. EM zúčastnili exkurzie v spoločnosti JAVYS so sídlom v Jaslovských Bohuniciach. Poslaním spoločnosti je prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení; nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom; poskytovanie jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. 
  Žiaci si so záujmom  pozreli 3D film o výrobe elektrickej energie pomocou tepla, vody, vetra, slnka a atómovej energie a taktiež filmy, v ktorých im bola predstavená práca v jadrovej elektrárni. Potom si prezreli a vyskúšali niekoľko fyzikálnych pokusov s využitím elektrickej energie. Exkurzia bola zaujímavá a pre študentov podnetná. Takisto boli oboznámení s priebehom prác na vyraďovaní jadrových elektrárni A1 a V1, k čomu sme sa zaviazali v prístupových rokovaniach pri vstupe do EÚ. Exkurzia bola zakončená prehliadkou areálu funkčnej elektrárne V2. 

Návšteva Mestskej knižnice v Hlohovci

   Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú seminárov informačnej výchovy, ktoré sa konajú v našej mestskej knižnici. Nebolo tomu inak ani tento školský rok a dňa 21.11. 2019 sa žiaci
I.MSZ v priestoroch knižnice dozvedeli nové a zaujímavé informácie o knižnici a o podujatiach, ktoré pracovníčky knižnice po celý rok organizujú. Taktiež si obohatili poznatky o nové termíny z oblasti knihovníctva a súťaživou formou si vyskúšali vyhľadávanie známych i menej známych knižničných titulov priamo prostredníctvom menného katalógu a on-line katalógu.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať kolektívu pracovníčok knižnice za odborný výklad, ktorý bol žiakom sprostredkovaný pútavou a netradičnou formou.

Kam na strednú v TTSK – Trnava

Dňa 21.11.2019 sme žiakom deviatych ročníkov a širokej verejnosti prezentovali SOŠT 

Metodický deň v SOŠT

   Dňa 20.11.2019 ôsmaci a deviataci zo ZŠ V. Ripňany , strávili celé predpoludnie spolu s našimi chlapcami a majstrami odborného výcviku v našich dielňach odborného výcviku, s cieľom oboznámiť sa s odbornou prácou, ktorú  vykonávajú naši žiaci počas ODV. Pod dohľadom vyučujúcich si vyskúšali svoje zručnosti pri práci s drevom – výroba búdky alebo pri zapájaní jednoduchých elektrických obvodov . Pri práci im asistovali naši, už po niekoľkých rokoch štúdia a praxe, skúsení chlapci. A aj vďaka nim si žiaci ZŠ mohli odniesť hotové výrobky, s ktorými sa určite pochválili doma rodičom alebo v škole učiteľom a kamarátom. Ďakujeme za návštevu.

Kam na strednú v TTSK – Dunajská Streda

   Dňa 5.11.2019 sme sa opäť zúčastnili podujatia Kam na strednú v TTSK, tentokrát v Dunajskej Strede v priestoroch SOŠ rozvoja a vidieka. Prítomné boli všetky odborné školy v TTSK. Využili sme príležitosť prezentovať našu školu – SOŠT / študijné a učebné odbory / a zároveň sa pochváliť výrobkami vyrobenými v našich dielňach.

Mladý tvorca 2019

   V dňoch 5. až 6.11.2019 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra uskutočnila celoštátna prezenčná a predajná výstava výrobkov žiakov  stredných škôl pod názvom "Mladý tvorca 2019". Cieľom výstavy je podporiť a spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie a tiež vystihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania. Výstava tento rok rodičom a žiakom ZŠ poskytla prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania, žiadané trhom práce.
V stánku SOŠT mohli žiaci, ale aj široká verejnosť, vidieť hotové výrobky našich šikovných chlapcov, a taktiež sa dozvedieť informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré plánujeme otvoriť v nasledujúcom školskom roku.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria