Navigácia

O škole

Profil školy

 

 

Informácie o štúdiu

 

- vyučovanie je zabezpečené v modernom komplexe SOŠT Hlohovec, ktorého súčasťou sú budovy teoretického vyučovania, dielní, telocvične, kuchyne s jedálňou,

  komplexný športový areál, sauna a fitnes

- absolventi 3-ročných učebných odborov získavajú výučný list a majú možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu

- absolventi 4-ročných študijných odborov získajú maturitné vysvedčenie a výučný list a majú možnosť študovať na vysokej škole alebo sa môžu uplatniť v niektorých 

   technickohospodárskych funkciách

- žiaci št. odboru mechanik strojov a zariadení a uč. odborov mechanik opravár pre stroje a zariadenia a autoopravár majú možnosť absolvovať zváračský kurz (plameňom,

   el. oblúkom, v ochrannej atmosfére)

- absolventi odborov s elektro zameraním získavajú osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti

 

Nezabudnite!

SOŠT Hlohovec pre zatraktívnenie svojich študijných a učebných odborov spolupracuje s najväčšími podnikmi v regióne, ktoré sú schopné pre svojich žiakov zabezpečiť určité

  výhody – poskytnutie pracovnej obuvi, odevu, stravovanie, mesačné odmeny a pod.

SOŠT Hlohovec vo všetkých študijných odboroch prispôsobuje obsah učiva v rámci povolenej normy o poznatky moderných informačných technológií a výpočtovej techniky tak,

  aby sa absolventi našich odborov priblížili v týchto technológiách úrovni vyškolených správcov počítačových sietí a pod.

SOŠT Hlohovec ako učebné pomôcky používa najmodernejšie technológie, príkladom čoho je najmodernejšia učebňa v Hlohovci, ktorá používa ako učebnú pomôcku komplet

   v plnej výbave PEUGEOT 207, na ktorom si žiaci majú možnosť vyskúšať montáž a demontáž najmodernejších komponentov, ako je systém GPS, cúvacie kamery, riadiaci počítač,

   systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách a pod.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria