Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  1 1 16 Rozvrh
  10 10 12
  11 11 16 Rozvrh
  12 12 24
  13 13 20 Rozvrh
  14 14 20 Rozvrh
  2 2 24 Rozvrh
  3a 3a 14 Rozvrh
  3b 3b 10 Rozvrh
  4 4 24 Rozvrh
  5 5 24 Rozvrh
  6 6 24 Rozvrh
  7 7 24 Rozvrh
  8 8 24 Rozvrh
  9 9 24 Rozvrh
  Malá telocvičňa ST 0 Rozvrh
  TV TV 0 Rozvrh
  ZV ZV 16

© aScAgenda 2022.0.1335 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.03.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria