Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Oľga Kropelová Kro Rozvrh
Riaditeľka
kropelova@soushlo.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Ráciková Rac Rozvrh
Zástupkyňa
racikova.martina@zupa-tt.sk
 
 
Ing. Ján Záfer Zaf Rozvrh
Zástupca
zafer@soushlo.edu.sk
 
 
Ing. Melichar Csóka Csó Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AO
Triedny učiteľ: II.MO
melichar.csoka@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Čajkovičová Čaj Rozvrh
Učiteľka
gabriela.cajkovic@gmail.com
 
 
Mgr. Pavol Demeš Dem Rozvrh
Učiteľ
pavoldemeshc@gmail.com
 
 
Ing. Adriana Demešová Dea Rozvrh
Triedna učiteľka: I.NŠSext.
Triedna učiteľka: II.NŠS
Triedna učiteľka: II.NŠS2
adriana.demesova@gmail.com
 
 
Ing. Miloš Farkaš Far Rozvrh
Učiteľ
milos.farkas.edu@gmail.com
 
 
Doc. Juraj Hladký, PhD. Hla Rozvrh
Učiteľ
jurhladky@gmail.com
 
 
Ing. Juraj Hubert Hub Rozvrh
Učiteľ
j.hubert@centrum.sk
 
 
Mgr. Lucia Chochlíková Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: I.MSZ
Triedna učiteľka: IV.ETSZ
 
 
Róbert Kadlečík Kad Majster
 
 
Ing. Peter Kašák Kaš Majster
kasakpeter@azet.sk
 
 
Ing. Anton Koleno Kol Rozvrh
Učiteľ
akoleno@stonline.sk
 
 
Ing. Anton Koleno Kol Majster
akoleno@stonline.sk
 
 
Mgr. Martin Krupa Kru Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AO
Triedny učiteľ: I.AOEM
Triedny učiteľ: I.AOMO
Triedny učiteľ: III.AOEM
martinkrupa92@gmail.com
 
 
Bc. Ľudovít Lacko Lac Majster
ludovit.lacko@gmail.com
 
 
Ing. Anton Lietava Liet Triedny učiteľ: I.EMD
 
 
Ing. Anton Lietava Lie Rozvrh
Triedny učiteľ: II.EMD
Triedny učiteľ: III.END
anton.lietava@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Margetíny Mar Majster
margetyr@azet.sk
 
 
Mgr. Rastislav Margetíny Mar Majster
margetyr@azet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Svobodová Svo Rozvrh
Učiteľka
zuzana.svobodova@hotmail.com
 
 
Ing. Marek Táčovský Táč Majster
tacovsky@czk.sk
 
 
Ing. Marek Táčovský Táč Majster
tacovsky@czk.sk
 
 
Ing. Beáta Turzová Tur Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ETSZ
beataturzovahc@gmail.com
 
 
Štefan Vančo Van Majster
vancostefan@zoznam.sk

© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  033/7320620, kl. 212

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK898180000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria