Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Oľga Kropelová Kro Rozvrh
Riaditeľka
olga.kropelova@post.sk
 
 
Mgr. Martina Ráciková Rac Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.AO
Zástupca v triede: I.EMD
Zástupca v triede: I.ET
Zástupca v triede: II.AO
Zástupca v triede: II.EMD
Zástupca v triede: II.ETSZ
Zástupca v triede: II.EXT
Zástupca v triede: III.AO
Zástupca v triede: III.EMD
Zástupca v triede: III.EXT
Zástupca v triede: III.MSZ
racikova.martina@zupa-tt.sk
 
 
Ing. Ján Záfer Zaf Rozvrh
Zástupca
zafer@soushlo.edu.sk
 
 
Ing. Melichar Csóka Csó Rozvrh
Učiteľ
melichar.csoka@gmail.com
 
 
Mgr. Pavel Demeš Dem Rozvrh
Učiteľ
pavoldemeshc@gmail.com
 
 
Ing. Adriána Demešová Dea Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ET
Triedna učiteľka: III.EXT
adriana.demesova@gmail.com
 
 
Ing. Miloš Farkaš Far Rozvrh
Učiteľ
milos.farkas.edu@gmail.com
 
 
Doc. Juraj Hladký, PhD. Hla Rozvrh
Učiteľ
jurhladky@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Chochlíková Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ETSZ
Triedna učiteľka: III.MSZ
lucasia@centrum.sk
 
 
Ing. Peter Kašák Kaš Rozvrh
Majster
kasakpeter@azet.sk
 
 
Mgr. Martin Krupa Kru Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AO
Triedny učiteľ: III.AO
martinkrupa92@gmail.com
 
 
Bc. Ľudovít Lacko Lac Rozvrh
Majster
ludovit.lacko@gmail.com
 
 
Ing. Anton Lietava Lie Rozvrh
Triedny učiteľ: I.EMD
Triedny učiteľ: II.EMD
Triedny učiteľ: III.EMD
anton.lietava@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Margetíny Mar Rozvrh
Majster
margetyr@azet.sk
 
 
Pavol Matejovič MAT Majster
matejovic@wircom.sk
 
 
Mgr. Zuzana Svobodová Svo Rozvrh
Učiteľka
zuzana.svobodova@hotmail.com
 
 
Ing. Beáta Turzová Tur Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AO
Triedna učiteľka: II.EXT
beataturzovahc@gmail.com

© aScAgenda 2022.0.1335 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.03.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria