Navigácia

Kontakt

   
Stredná odborná škola technická
Františka Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
 
 
Telefón:
 
   Riaditeľka školy: 033/7320620, kl. 200 alebo 033/7331221
   Sekretariát: 033/7320620, kl. 201
   Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyuč.: 033/7320620, kl. 204
   Zástupca riaditeľky pre praktické vyuč.: 033/7320620, kl. 202
   Ekonomické oddelenie: 033/7320620, kl. 203, 033/7320620 kl. 243
   Vedúca kuchyne: 033/7320620, kl. 212
   Vrátnica: 033/7320873
   
 
 
Fakturačné údaje:
 
   Banka: Štátna pokladnica
   Číslo účtu: SK898180000007000495463
   IČO: 17050324
   DIČ: SK 2021268535
 
 
 
Webová adresa:
 
   http://sosthc.edupage.org/
 
 
 
Email školy:
 
   sosthc@zupa-tt.sk
 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria