Navigácia

Aktuality, ponuky

Ponuka služieb

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec


PONÚKA PRÁCE V TÝCHTO OBLASTIACH:


1. Výroba zváraných konštrukcií a kovaných výrobkov
•    zvárané stoly
•    regály
•    oceľové zastrešenia
•    tribúny
•    zásobníky
•    kované brány, ploty
•    zábradlie

2. Výroba stolárskych výrobkov
•    kancelárske stoly
•    stoly pre PC učebne
•    školské lavice
•    renovácia školských lavíc

3. Výroba z recyklovaných plastov
•    informačné tabule
•    odpadkové koše
•    kompostery
•    lavičky
•    pieskoviská
•    tribúny
•    kanalizačné poklopy
•    kryty dažďových vpustí


4. Výroba elektro
•    výrobky svetelných reklám a svetelných dekorácií
•    oprava PC
•    elektroinštalácie

5. Umelecké drotárstvo
•    opletaná keramika
•    úžitkové drotárstvo
•    opletané dekorácie

Súčasťou SOŠT Hlohovec je ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, ktorá ponúka:

 • kurzy zvárania kovov (ZM1, ZE1, ZG1, Z-TIG, Z-T3 antikora, Z-T7 hliník, Z-M7

 • kurzy zvárania plastov - EN 130 67

 • kurzy spájkovania

 • skúšky a certifikáciu zváračov

 

SOŠT Hlohovec dlhodobo spolupracuje v týchto oblastiach s mnohými firmami regiónu Hlohovec

– Bekaert, Faurécia, Pivot-Qari, Dimensy, Vakumtechnik, KOHI, Akatech a pod.


Kontakt:
Stredná odborná škola technická
F. Lipku 2422/5
920 01 Hlohovec
Tel./fax.: 033/7320620  
E-mail: sosthc@zupa-tt.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria