Navigácia

Stredná odborná škola technická

F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Zváračská škola č. 005/7

 

PonÚka

školenia, skúšky a certifikáciu zváračov, zváračov plastov a spájkovačov

 

1. Zaškolenia pre

 • rezanie kovov kyslíkovo-acetylénovým plameňom (D–G2),
 • rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (D–E2),
 • rezanie plazmou (D–E4),
 • zaškolenie pre odporové zváranie kovov (D–R1, D–R4),
 • a ďalšie, podľa dojednania.

 

2. Základné kurzy zvárania

 • plameňom a rezania kyslíkom (Z–G1),
 • ručne elektrickým oblúkom (Z–E1),
 • v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z–M1 – oceľ, Z–M3 – nerez, Z–M7 – hliník),
 • v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou (Z–T1 – oceľ, Z–T3 – nerez, Z–T7 – hliník),
 • a ďalšie, podľa dojednania.

 

3. Prípravné kurzy zvárania so skúškou podľa európskych a medzinárodných noriem

a) podľa STN EN 287-1, ISO 9606-1, AD 2000, Merkblatt  

 • pre metódy 111, 131, 135, 136, 141, 311,
 • zváranie plechov a rúr.

 

b) podľa STN EN 1418 – operátor zvárania

 • podľa dohody.

 

c) podľa STN EN 13 133 – spájkovač 

 • pre metódu spájkovania plameňom a elektrickým odporom.

 

d) podľa STN EN 13 067 – zvárač plastov

 • horúcim plynom,
 • horúcim telesom,
 • elektrofúzne a polyfúzne.

 

4. Skúšky pre plnenie kvalifikácie podľa smernice PED 97/23/ES

 

5. Periodické školenie a preskúšanie:

 • zváračov a zváračských robotníkov z bezpečnostných ustanovení,
 • zváračov s európskou skúškou podľa EN 287, EN 1418, EN 13 133 a EN 13 067.

 

6. Koordináciu zvárania podľa STN EN 14 731

 

7. Spracovanie a kvalifikáciu postupov zvárania so schválením autorizovanou osobou

 

Kontakt:
Stredná odborná škola technická – Zváračská škola

F. Lipku 2422/5

920 01 Hlohovec

Tel./fax.: 033 7320620/033 7331222 
E-mail: sosthc@zupa-tt.sk

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria