Navigácia

30. výročie vzniku SOŠT Hlohovec

 

Dňa 22. mája 2015 (piatok) sa v jedálni SOŠT, Ul. Fr. Lipku 5 v Hlohovci, konala slávnostná Pedagogická rada pri príležitosti osláv vzniku našej inštitúcie – SOŠT. Stredná odborná škola technická v Hlohovci vznikla pred 30-timi rokmi.

Osláv sa zúčastnilo viac ako 100 hostí - pracovníci školy, dôchodcovia, hostia z rôznych  organizácií (zamestnanci a poslanci TTSK, predstavitelia mesta Hlohovec, predstavitelia okolitých škôl a taktiež zástupcovia zamestnávateľov.

Pripomenuli sme si históriu našej školy, významné medzníky i úspechy  a súčasnosť  Strednej odbornej školy technickej. Okrem sprievodného slova a príhovorov nám oslavu svojim programom spríjemnilo i kultúrne vystúpenie našich bývalých a terajších žiakov. Po slávnostnom obede začala zábava s bývalými i súčasnými pracovníkmi a  hosťami pri príjemnej hudbe a spomienkach.    

 

Obrázky z osláv nájdete na odkaze:

https://sosthc.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=33

 

Ročenku otvoríte na odkaze:

rocenka_30_rokov_SOST_Hlohovec.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria