Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
I.AOEM Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
I.AOMO Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
I.EMD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
I.MSZ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Lucia Chochlíková
I.NŠSext. Triedny učiteľ Ing. Adriana Demešová
II.AO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Melichar Csóka
II.EMD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
II.MO Triedny učiteľ Ing. Melichar Csóka
II.NŠS Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Adriana Demešová
II.NŠS2 Triedny učiteľ Ing. Adriana Demešová
III.AOEM Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
III.END Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
III.ETSZ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Turzová
IV.ETSZ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Lucia Chochlíková

© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  033/7320620, kl. 212

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK898180000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria