Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beáta Turzová
I.EMD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
I.ET Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Adriána Demešová
II.AO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
II.EMD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
II.ETSZ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Lucia Chochlíková
II.EXT Triedny učiteľ Ing. Beáta Turzová
III.AO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Martin Krupa
III.EMD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Lietava
III.EXT Triedny učiteľ Ing. Adriána Demešová
III.MSZ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.Lucia Chochlíková

© aScAgenda 2022.0.1335 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.03.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Františka Lipku 2422/5,
  920 01 Hlohovec

  Email:
  sosthc@zupa-tt.sk
 • Riaditeľ školy:
  033/7320620, kl. 200
  033/7331221

  Sekretariát:
  033/7320620 kl. 201

  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
  033/7320620, kl. 204

  Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
  033/7320620, kl. 202

  Ekonomické oddelenie:
  033/7320620, kl. 203
  033/7320620, kl. 243

  Kuchyňa:
  0910/403210

  Vrátnica:
  033/7320873

  Fakturačné údaje:
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: SK8981800000007000495463
  IČO: 17050324
  DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria